+31 6 22 39 75 94
Selecteer een pagina

AWBZ CLAUSULE

door


De AWBZ clausule ziet erop dat de kinderen hun erfenis kunnen opeisen indien de langstlevende ouder in een zorginstelling wordt opgenomen. Daardoor voorkomen de kinderen dat hun erfenis op gaat aan eigen bijdrage aan de zorgkosten voor de langstlevende. Zonder AWBZ clausule in het testament kunnen de kinderen hun erfenis niet opeisen. Als er een tweetrapstestament is opgesteld dan zijn de kinderen onterfd bij het eerste overlijden en heeft de AWBZ clausule geen nut. Een opvul (of afvul)legaat kan wel interessant zijn omdat de langstlevende dan na het overlijden van de eerstgestorvene kan beslissen hoe groot de erfenisdelen van de kinderen worden. Verwacht de langstlevende een spoedige opname in een zorginstelling dan kan het verstandig zijn hier rekening mee te houden bij het vaststellen van de erfdelen van de kinderen.. 

Uitleg AWBZ-clausule

Als je langdurige zorg nodig hebt dan moet je op grond van de wet (WLZ en WMO) een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt en bedraagt ongeveer maximaal 2.400 euro per maand. Het is soms erg onrechtvaardig. Als je je hele leven hebt gespaard dan is je verschuldigde bijdrage een stuk hoger dan van iemand die niets heeft gespaard en alles heeft opgemaakt. Maar gelukkig is daar iets aan te doen met je testament. In je testament kun je namelijk de zogenaamde AWBZ-clausule opnemen. 

De AWBZ-clausule houdt in dat de erfdelen van de kinderen als gevolg van het overlijden van de eerste ouder door de kinderen opeisbaar worden, indien de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als gevolg van het opeisen van het erfdeel van de kinderen neemt het vermogen van de langstlevende ouder af. Als het vermogen van de langstlevende ouder afneemt dan kan dit ertoe leiden dat de langstlevende ouder (i) een lagere – direct of indirect – vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd is wegens verblijf in een zorginstelling, of (ii) zijn of haar vermogen ziet afnemen tot onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel.

De AWBZ-clausule hoort standaard te worden opgenomen in het testament.  

En mijn kinderen uit mijn relatie met…

Column erfrecht buitenechtelijk kind

Erfrecht: Een onaangename verrassing

Column erfrecht