+31 6 22 39 75 94
Selecteer een pagina

Scherm tegen erfbelasting

door

Afvul- of opvul legaat/ gebruik vrijstellingen

De erfbelasting valt tegen.
Een goed testament bespaart erfbelasting

VOORBEELD
Neem een echtpaar met twee kinderen.
Geen testament
Gemeenschap van goederen
Vermogen inclusief woonhuis € 500.000,-1*
Erfbelasting bij overlijden van één ouder, ongeveer € 5000,- per kind.= € 10.000,-
Bij een vermogen van 1 miljoen, ongeveer €12.500,- per kind = € 25.000,-

BESPARING.
Dit bedrag kan worden bespaard met een goed testament.

AFVUL- OF OPVULLEGAAT

Het afvul-of opvullegaat houdt in dat de langstlevende ouder zoveel ontvangt uit de nalatenschap van zijn/haar overleden partner, dat de partnervrijstelling( ruim € 600.000,-) 2* volledig wordt gebruikt (wordt af- of opgevuld).
Dit deel dat aan de partner toekomt, gaat af van de erfdelen van de kinderen, die slechts een vrijstelling van ruim €20.000,- hebben.
De belastingheffing over de erfdelen van de kinderen en daarmee van de hele nalatenschap wordt zo gereduceerd tot nul ( €0,-).

Uitstel erfbelasting
De kinderen betalen later erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder, of bij de overgang van de ouder naar verpleeghuis of bejaardenhuis, 3*

Nauwe steeg in Zuid Frankrijk, vergelijk nauwe doorgang besparing erfbelasting

Conclusie: Een nauwe maar effectieve doorgang naar besparing van erfbelasting

1* woonhuis volgens de WOZ Waarde
2* De pensioenrechten zijn buiten beschouwing gelaten
3*een goed testament bevat meestal de clausule dat het erfdeel van de kinderen opeisbaar wordt bij opname in verpleeghuis of bejaardenhuis van de ouder

En mijn kinderen uit mijn relatie met…

Column erfrecht buitenechtelijk kind

Erfrecht: Een onaangename verrassing

Column erfrecht