+31 6 22 39 75 94
Selecteer een pagina

De ventiel techniek* – een Casus Erfrecht

door

Definitie Estate Planning:

Estate Planning is het zodanig ‘slim’ opstellen van testament en huwelijkse voorwaarden , dat erfbelasting kan worden bespaard.
Ik geef u graag een voorbeeld aan de hand van deze casus:

* Ventiel techniek= lucht er uit( rente laag) of lucht erin( rente hoog)

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 1

 • Rente 0% tenzij….ogv de wet art 4.13 lid 4 ( bijlage 1 test. en bijlage 2 wet)
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 0% rente.
 • Door 0% rente te hanteren, mag de vordering worden afgewaardeerd met 60% op grond van UB. Art 10. zie tabel (bijlage 3 )
 • Het vruchtgebruik van de vrouw = 60% van € 80.000 = € 48.000
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000 – € 48.000 = € 32.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 12.000 = € 1.200 belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 2.400
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*80.000 = € 160.000 – ( geen rente) € 320.000 
 • Totaal belast per kind  € 320.000/2 = € 160.000
 • Vrijstelling € 20.000 – 
 • Belast € 140.000 
 • 1e schijf a 10 % over € 120.000 = € 12.000
 • 2e schijf a 20% over € 20.000 =  € 4.000 = € 16.000*2 = €32.000

Totaal aan belasting betaald bij overlijden moeder € 32.000

 • Resultaat scenario 1
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000

Totaal betaalde belasting € 34.400

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 2

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 12 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 12 jaar lang 6% rente levert € 160.000 –
 • € 160.000 
 • Totaal belast per kind  € 160.000/2 = € 80.000
 • Vrijstelling € 20.000 –
 • Belast per kind € 60.000
 • 1- schijf a 10 % over € 60.000 = € 6.000
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 12.000
 • Resultaat scenario 2
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 24.000

Erfrecht – Spelen met de rente: scenario 3

 • Rente 6%
 • Kinderen erven vordering op vrouw van € 80.000 en hanteren 6% rente.
 • Door 6% rente te hanteren, mag de vordering NIET worden afgewaardeerd
 • Kinderen erven fiscaal € 80.000
 • Belastingvrijstelling voor kinderen is € 20.000.
 • De kinderen betalen ieder 10% over € 60.000 = € 6.000  belasting.
 • Totaal aan belasting betaald bij overlijden vader € 12.000
 • Moeder overlijdt na 24 jaar.
 • Vermogen  is nog steeds € 480.000
 • Aftrekbaar vorderingen 2*€ 80.000 = € 160.000 –
 • 24 jaar lang 6% rente levert afgerond € 320.000 –
 • € 0.00 
 • Totaal belast per kind   € 0.00
 • Totaal betaald aan belasting bij overlijden moeder € 0.00 of nihil
 • Resultaat scenario 3
 • Totaal geërfd vermogen € 480.000
 • Totaal betaalde belasting € 12.000

Erfrecht – Spelen met de rente: verschillen

 • Totaal geërfd vermogen scenario 1, 2 en 3 € 480.000

Verschillen:

 • Totaal betaalde belasting scenario 1 € 34.400
 • Totaal betaalde belasting scenario 2 € 24.000
 • Totaal betaalde belasting scenario 3 € 12.000
Rentecurve erfrecht
Klik hier voor het rekenmodel rentecurve

Renteafspraken tussen erfgenamen. Een belangrijk aspect van Estate Planning. 

Renteafspraken tussen erfgenamen worden in geval van een langstlevende testament gevolgd, ook als het testament niet voorziet in de mogelijkheid dat de erfgenamen de rente bepalen of een afwijkende rente overeenkomen. 

Erfrecht – Afvullegaat

 • Basis testament langstlevende partner
 • Vrijstellingen + afvullegaat
 • Afvullegaat: ik legateer een bedrag aan mijn echtgenote gelijk aan hetgeen voor haar is  vrijgesteld o.g.v. de wet,( art 32, lid 1 sub 4) thans +/- € 643.000,- + evt. bedrag van de 1- schijf= +/- € 120.000,-
 • Hiermee verplaats je belast erfdeel van het kind naar onbelast deel van echtgenote/moeder

Estate planning is ingewikkelde maar zeer interessante materie. Wilt u meer uitleg of een advies op maat? Neem gerust contact op!

En mijn kinderen uit mijn relatie met…

Column erfrecht buitenechtelijk kind

Erfrecht: Een onaangename verrassing

Column erfrecht