+31 6 22 39 75 94 info@egberthorst.nl
Selecteer een pagina
Scherm tegen erfbelasting

Scherm tegen erfbelasting

Afvul- of opvul legaat/ gebruik vrijstellingen

De erfbelasting valt tegen.
Een goed testament bespaart erfbelasting

VOORBEELD
Neem een echtpaar met twee kinderen.
Geen testament
Gemeenschap van goederen
Vermogen inclusief woonhuis € 500.000,-1*
Erfbelasting bij overlijden van één ouder, ongeveer € 5000,- per kind.= € 10.000,-
Bij een vermogen van 1 miljoen, ongeveer €12.500,- per kind = € 25.000,-

BESPARING.
Dit bedrag kan worden bespaard met een goed testament.

AFVUL- OF OPVULLEGAAT

Het afvul-of opvullegaat houdt in dat de langstlevende ouder zoveel ontvangt uit de nalatenschap van zijn/haar overleden partner, dat de partnervrijstelling( ruim € 600.000,-) 2* volledig wordt gebruikt (wordt af- of opgevuld).
Dit deel dat aan de partner toekomt, gaat af van de erfdelen van de kinderen, die slechts een vrijstelling van ruim €20.000,- hebben.
De belastingheffing over de erfdelen van de kinderen en daarmee van de hele nalatenschap wordt zo gereduceerd tot nul ( €0,-).

Uitstel erfbelasting
De kinderen betalen later erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder, of bij de overgang van de ouder naar verpleeghuis of bejaardenhuis, 3*

Nauwe steeg in Zuid Frankrijk, vergelijk nauwe doorgang besparing erfbelastingConclusie: Een nauwe maar effectieve doorgang naar besparing van erfbelasting

1* woonhuis volgens de WOZ Waarde
2* De pensioenrechten zijn buiten beschouwing gelaten
3*een goed testament bevat meestal de clausule dat het erfdeel van de kinderen opeisbaar wordt bij opname in verpleeghuis of bejaardenhuis van de ouder